Zákazky podľa §9, ods.9

Rok 2014

Výzva číslo       Predmet zákazky
 BBD-2014/1       Doprava umeleckého súboru a divadelných dekorácií
 BBD-2014/2       Letenky osobnej leteckej dopravy do Bangkoku
 BBD-2014/3       Letecká preprava divadelných dekorácií do Bangkoku
 BBD-2014/4       Požičanie autobusov a autokarov s vodičmi