6

O divadle


V čo veríme

BBD_PS_X001_W1A3690


Bratislavské bábkové divadlo je dôležitý priestor, ktorý svojich divákov nielen baví, provokuje a inšpiruje, ale im prostredníctvom divadelných a umeleckých prostriedkov umožňuje duchovný rast, zvyšuje ich kultúrno- spoločenské povedomie, dáva podnety, aby rozvíjali svoje názory a schopnosti, upozorňuje ich na vplyvy, ktoré môžu podnecovať rasovú, náboženskú, či akúkoľvek inú formu diskriminácie. Je to miesto umeleckých stretnutí, komunikácie a sociálnej interakcie, v ktorom kladieme dôraz na kvalitu a vysokú umeleckú aj ľudskú úroveň. Základom je otvorená, pružná a kreatívna dramaturgia, ktorá na jednej strane reflektuje súčasné témy a udalosti, celospoločenské problémy a dobu, v ktorej žijeme, a tým aj jasne a čitateľne definuje náš postoj. Na strane druhej sa vracia ku koreňom - k zemitému a poctivému komediantstvu starých kočovných bábkarov, k múdrosti rozprávok, k dojemnosti klaunov a k radosti z hry. Bratislavské bábkové divadlo je čarovný priestor, ktorý má moc prostredníctvom umenia viesť ľudí k tolerancii a humanizmu.

Ako sme začínali

Divadlo  old
Bratislavské bábkové divadlo sa narodilo 1. marca 1957, ako prvé samostatné kamenné bábkové divadlo. Dostalo do vienka meno - Štátne bábkové divadlo, priestor - bývalý robotnícky dom Divadlo mladých na Dunajskej ulici a niekoľko nadšencov z oblasti amatérskeho divadla, ktorí vytvorili základ umeleckého súboru. Pri jeho zrode stál autor bábkových hier, režisér Ján Ozábal, režisér Zdeněk Říha a výtvarník Bohdan Slavík. 


Kade sa túlame

5b0526afdf514_p


ZHAVRANELÍ
Festival Dokořán ,  Mestské divadlo Brno, Česká republika
Medzinárodný festival divadla pre deti Subotica, Srbsko - Cena za výpravu pre Martinu Fintorovú,  Cena za réžiu pre Petra Palíka

DEDUŠKO
Medzinárodný festival PLP Maribor, Slovinsko - Grand prix detskej poroty
33. Skupova Plzeň, Česká republika - Cena za herecký výkon pre Ľubomíra Piktora
Medzinárodný pouličný festival PUF Koper, Slovinsko
Floating castle Kozarišče, Slovinsko
Festival Pohoda Trenčín, Slovensko
67. Loutkářská Chrudim, Česká republika


NA SLEPAČÍCH KRÍDLACH
67. Loutkářská Chrudim, Česká republika
28. Medzinárodný festival bábkového umenia Bielsko Biala, Poľsko
25. ročník medzinárodného festivalu Divadlo Plzeň, Česká republika
31. ročník netradičných divadiel KOPŘIVA, Česká republika
 

PRÍŠERKA CHARLIE
Festival  Dotyky a spojenia Martin,  Slovensko

 

Chcete si požičať divadlo?

4-Bayreuth - kópia  
Divadlo nemá  k dispozícii sálu, ktorú vidíte na obrázku , ale kliknite  "Viac" a dozviete sa viac.

 

Hľadáte prácu?

20171014_065 – kópia 2  

Bratislavské bábkové divadlo hľadá ľudí na tieto pracovné pozície:
 

  • osvetľovač
  • predajca vstupeniek a informátor
  • pracovníčka do dielne

Čo zachytil fotoaparát


Naše kino