Neinvestičný fond

Touto stránkou chceme osloviť všetkých, ktorým leží na srdci vývoj detí a možnosť pôsobenia bábkového divadla na estetickú výchovu mládeže.

Z finančných prostriedkov združených v tomto neinvestičnom fonde chceme podporovať umelecké projekty vytvorené pri Bratislavskom bábkovom divadle. Projekty majú zahŕňať tvorbu profesionálneho umeleckého súboru divadla, ako aj alternatívne projekty vytvorené deťmi z detských domovov, amatérskych súborov, ako aj podporu talentovanej mládeže pri rozvoji a vzdelávaní.

Ak zvážite, že finančné prostriedky investované do kultúry pre deti a mládež sú dobre investované prostriedky a prospejú tak vašim deťom, ako i deťom, ktoré nemajú to šťastie a žijú v ekonomicky slabších rodinách, alebo sú odkázané na výchovu v detských domovoch, prosím prispejte do tohoto fondu.

Finančné prostriedky fondu bude spravovať profesionálna správna rada a budú využité na účely rozvoja detského divadla.

Číslo účtu: 1507000151/0200 Venujte svoje 2 % z dane na kultúru,

venujte svoje 2 % z dane na divadlo, 

venujte svoje 2 % z dane na divadlo pre deti.

Venujte svoje 2 % z dane SPOLOČNE DEŤOM,

neinvestičný fond pri Štátnom bábkovom divadle v Bratislave.

IČO 31 821 669
 

Vďaka vám vzniknú nové divadelné projekty pre deti, vďaka vám sa vnútorný svet detí obohatí o nové etické, estetické a emocionálne zážitky!

Ďakujeme!