84

Kráľ (2017)

Autor: Andrej Kalinka
Autorský performatívny projekt pre dospelých a mládež skúmajúci symbol kráľa.

Účinkujú

Účinkujú: Miroslava Dudková, Miriam Kalinková, Janka Sovičová, Jaroslava Hupková, Anna Čonková, Lukáš Tandara, Ján Morávek a.h., Nina Tarasovičová

Pre dospelých a mládež od 15 rokov.

Hráme v Moyzesovej sieni v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Vajanského nábrežie 12

Kráľ je mŕtvy, čo ale zomrelo spolu s ním!? A kto ho zabil? Scénické dielo Kráľ skúma  pozíciu človeka a spoločnosti, ktorá poprela svoju minulosť. Spolu s ňou zároveň svoju identitu, hodnoty a  oporné body. Cítime, že nám niečo chýba, ale nevieme, čo to je. A autentickým tak zostáva už len cynizmus. Zabudnutím na kráľa sme totiž nepopreli osobu ale symbol. Zabudli sme na sväté. Zabudli sme seba.

Kráľ je autorským konceptuálnym projektom určeným pre dospelého diváka. Svojou formou je na pomedzí umeleckých druhov. Je výtvarnou inštaláciou, koncertom, pohybovo- performatívnym divadlom s textovými vstupmi. Výsledkom je organický celok podnecujúci diváka k asociatívnemu mysleniu a odhaľovaniu stále nových a nových významov. 

Dielo Kráľ pozostáva z niekoľkých navzájom sa prelínajúcich častí- variácií na tému vzťahu k tomu, čo symbolizuje kráľ. Sme svedkami výjavov úcty, relativizovania, zahrávania sa, ničenia a následného pocitu straty a tápania, ktoré je možné zmierniť jedine hľadaním a obetou.

Scénické dielo Kráľ pre vás hráme v netradičných nedivadelných priestoroch, s bezprostrednou blízkosťou herca a akcie. Pozývame vás na výnimočný divadelný zážitok, ktorý vás upúta svojou intímnou a koncentrovanou energiou, podnecujúcou k mysleniu a privádzajúcou k zmieru. 


Tvorivý tím

Dramaturgia, asistent réžie: Milan Kozánek
Kostýmy: Katarína Hollá
Hudba: Andrej Kalinka, G.P. da Palestrina, tradičné gruzínske hymny a piesne
Libreto, vizuálny koncept, réžia: Andrej Kalinka

Účinkujú


Anna Čonková, Miroslava Dudková, Jaroslava Hupková, Miriam Kalinková, Ján Morávek, Jana Sovičová, Lukáš Tandara, Daniel Bilský, Nina Tarasovičová

Fotografie: Noro Knap 
 

 

Kde?

Moyzesovka, Vajanského nábrežie 12

Plagát

Plagat-1

Kedy hráme

Video

Galéria

Kráľ

Napísali o nás