Podlimitné zákazky

 • 31.01.2019
  Výzva na predloženie ponuky
  Revitalizácia projektovej dokumentácie rekonštrukcie Bratislavského bábkového divadla-
  VÝZVA ZRUŠENÁ
 • 18.12.2018
  09/2018
  Asanácia nosného obvodového muriva hľadiska a javiska
 • 13.12.2018
  BSK8-k05
  Rekonštrukcia budovy BBD búracie práce (REVÍZIA 2018) zadanie
 • 10.12.2018
 • 22.11.2018
  07/2018
  Zabezpečenie rozvodov vody voči zamrznutiu
 • 01.10.2018
  01/2018
  Zapracovanie zmeny v projektovej dokumentácii v zmysle požiadavky KPÚ-BA (zmena plechovej krytiny za keramickú a výmena krovu)