složené foto KATKA  dramaturg nk

Katarína Jánošová
Dramaturgička

Zamestnaná v BBD:
od roku 2011

Študovala:
Vysoká  škola múzických  umení  v Bratislave, odbor divadelná réžia a dramaturgia (2011)

Divadelné  skúsenosti:
Divadlo  Lab,réžia divadelného  predstavenia J.G. Tajovský Matka a Hriech (2011)
Mestské  kultúrne centrum  Bratislava,  autorský  projekt Metlový tanec (2010),
Divadlo  Na zastávke Bratislava, réžia,  N. Erdman Samovrah (2012)
Štúdio  12 Bratislava, dramaturgická  spolupráca,  A. Kuruc  Keby boli veci tým, čím sú…(2008), Arteatro ,  dramaurgická  spolupráca,  A. ,  S. Mrožek Zábava
Divado  No  mantinels,  dram.  spolurpáca , A.Kuruc Na doraz  (2012)
VŠMU, dram.  spolpráca, Cixous Dora (2012)

Iné  pracovné  skúsenosti:

Ocenenia:

Čo by ste ešte mali  vedieť: