složené foto BRTiŠ nk

Ján Brtiš
riaditeľ divadla

Zamestnaný v divadle: 
od februára 1987
 
Študoval:
SUTS v Bratislave (1979)
 
Pracovné skúsenosti:
metodik OIS v Bratislavských automobilových závodoch (1979-1982)
tajomník Slovenskej rady SVTS (1982-1985)
ekonomického námestníka Štátneho bábkového divadla (1985-1986)
dočasný riaditeľ ŠBD(1986-1987)

Čo  by ste ešte mali vedieť: