složené foto FERKO nk

František Tóth
Pracovník správy budovy