Adventura humana

big-w1a0725
Mierime do škôl s unikátnym projektom Adventura humana.

BBD predstavilo 14. júna ostanú premiéru sezóny a nie je to veru žiadny titul do počtu. Po dvoch mesiacoch skúšok v telocvični uzrela svetlo sveta pojazdná inscenácia Adventura humana, ktorá bude celkom špecificky hovoriť o probléme šikany na základných školách. Autorka textu a režisérka Júlia Rázusová sa oprela o známy príbeh námorníka Sindibáda, ktorý si musí nájsť svoje miesto na palube medzi námorníkmi, čo nie je vždy jednoduché. Scéna od Barbobry Rajčanovej spolu s bábkami a rôznorodými objektmi z dielne Martiny Fintorovej v súznení s hudbou od Lucie Chuťkovej  pretvára obyčajnú  telocvičňu na magický svet  putovania, ktorého sa môžu deti navyše interaktívne zúčastňovať. Samy si môžu vyskúšať, aké je to byť páchateľom, obeťou či prizerajúcim sa a samy sa môžu rozhodnúť, ako budú v tejto situácii konať. Jednoducho si môžu zažiť Adventuru humanu- dobrodružstvo byť človekom. Inscenácia vznikla v spolupráci s odborníkmi z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ako aj z Linky detskej istoty, s ktorými tvorcovia konzultovali problematiku šikany medzi deťmi. Inscenácia je určená  pre vekovú skupinu detí  od 4. po 6. ročník ZŠ. 

 

 

Tvorivý tím

Dramaturgia: Peter Galdík

Scéna: Barbora Rajčanová

Kostýmy, bábky: Martina Fintorová

Hudba: Lucia Chuťková

Réžia: Júlia Rázusová

Účinkujú: Michal Adam, Simon Fico, Miriam Kalinková, Adela Mojžišová, Lukáš Tandara, 

Hra na hudobné nástroje: Nina Tarasovičová, Matej Chudada

Inšpícia: Nina Tarasovičová

Foto: Juraj Starovecký