3 ceny pre Príbehy stien

IMG_20190615_204042
Na 32. medzinárodnom festivale Valizka, v poľskej Lomži predstavenie Príbehy stien opäť zaujalo nielen divákov, ale aj odbornú porotu.

Festival je otvorený všetkým divadelným trendom, konvenciám a štýlom a je konfrontáciou bábkarskej tradície a nových foriem umeleckého prejavu. Na festivale sme mohli vidieť sedemnásť predstavení z Poľska, Španielska, Slovinska, Nemecka, Srbska, Talianska a Slovenska. Z desiatich cien, získali Príbehy stien 3: Katarína Aulitisová za réžiu, Markéta Plachá za scénografiu a Ľubomír Piktor cenu diváka za herecký výkon. Tešíme sa, že aktuálna téma, neštandardné výrazové prostriedky a v neposlednom rade aj herecké výkony oslovujú divákov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.