Viac....

PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Osvetľovač:

- obsluhuje osvetľovacie zariadenia, svetelné rekvizity a rôzne záznamové zariadenia
- zhotovuje písomné a grafické záznamy o predstaveniach a nastaveniach svetiel
- vykonáva drobné opravy rekvizít, reflektorov a iných elektrických zariadení, ktoré sú súčasťou divadelnej
  produkcie

Vzdelanie: stredné s maturitou - elektro (vyhláška 508/2009 Z.z.par.21)
Pracovná doba: flexibilná
Plat: 640 - 800,- Eur

 

Pracovníčka dielne:
 

- Výroba bábok, kostýmov a rekvizít
- Prax nevyhnutná


Vzdelanie: Ukončené vzdelanie umeleckého smeru
Pracovná doba: trvalý pracovný pomer
Platové podmienky:  Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z. , Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z. , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súlade s Vaším zaradením

Svoj životopis prosím zašlite na adresu b.zazrivcova@gmail.com