Viac....

PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Osvetľovač:

- obsluhuje osvetľovacie zariadenia, svetelné rekvizity a rôzne záznamové zariadenia
- zhotovuje písomné a grafické záznamy o predstaveniach a nastaveniach svetiel
- vykonáva drobné opravy rekvizít, reflektorov a iných elektrických zariadení, ktoré sú súčasťou divadelnej
  produkcie

Vzdelanie: stredné s maturitou - elektro (vyhláška 508/2009 Z.z.par.21)
Pracovná doba: flexibilná
Plat: 640 - 800,- Eur

 

Vedúci javiskovej techniky:

- riadenie javiskových technikov
- príprava, montáž a demontáž divadelnej scény, skladovanie dekorácií a rekvizít, nakladanie a vykladanie
  divadelných scén, drobné opravy a úpravy scénických prvkov, vykonávanie scénických premien počas
  inscenácie, práca s bremenami a javiskovými technickými zariadeniami
- spolupráca s prevádzkou
- zhotovovanie grafických záznamov scény
- účasť na zájazdoch a koordinovanie a usmerňovanie práce na cudzom javisku

 

Vzdelanie: stredné s maturitou
Pracovná doba: flexibilná
Plat:

 

Javiskový technik:
 

príprava, montáž a demontáž divadelnej scény, skladovanie dekorácií a rekvizít, nakladanie a vykladanie divadelných scén, drobné opravy a úpravy scénických prvkov, vykonávanie scénických premien počas inscenácie, práca s bremenami a javiskovými technickými zariadeniami

Vzdelanie: stredné, stredné odborné
Pracovná doba: flexibilná
Plat: 660 - 700,- Eur

 

Predajca vstupeniek a informátor:
 

- predaj vstupeniek v pokladni pred predstavením
- predpredaj vstupeniek počas dňa v stanovenom čase
- vedenie evidencie kľúčov
- informovanie návštevníkov divadla o programe
- spolupráca s prevádzkou divadla
- ovládanie PC

Vzdelanie: stredné , stredné odborné (pozícia je vhodná aj pre dôchodcov)
Pracovná doba: polovičný úväzok
Plat: