Vianočný príbeh anjela Rafaela

Vianočný príbeh anjela Rafaela

Dušan Štauder
Hra pre deti od 3 rokov z programu „Škôlkohry“
178. premiéra BBD: 4. 12. 2007

Tvorivý tím

Scéna , bábky, kostýmy Martina Piatková
Dramaturgia a réžia Peter Palík*
*poslucháč VŠMU

Osoby a obsadenie

Mirka Miroslava Dudková
Janka Jana Lieskovská, Jana Dobiášová*
*poslucháčka VŠMU

Opis predstavenia

Keď sa narodí anjelik, je to ako keď sa narodí dieťatko – všetko by chcel, hoci nič nevie a nič nedokáže. Rafaelovi – anjelikovi s hviezdičkou na čele sa nedarí ani pasenie nebeských ovečiek – obláčikov, ani ich pranie, ale zapaľovanie hviezd na oblohe mu ide celkom dobre až kým…
Čo všetko spôsobil zapálením veľkej vianočnej hviezdy s chvostíkom…?
Deti mu môžu spolu s Mirkou a Jankou pomôcť tak, že sa stanú betlehemskými pastiermi, tromi kráľmi aj spevákmi vianočných kolied.