Kráľ

Kráľ

Andrej Kalinka

Najbližšie predstavenia

09.02.2018 19:00

Pre dospelých a mládež od 15 rokov.

Hráme v Moyzesovej sieni v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Vajanského nábrežie 12

209. premiéra BBD: 8. apríl 2017 

Kráľ je mŕtvy, čo ale zomrelo spolu s ním!? A kto ho zabil? Scénické dielo Kráľ skúma  pozíciu človeka a spoločnosti, ktorá poprela svoju minulosť. Spolu s ňou zároveň svoju identitu, hodnoty a  oporné body. Cítime, že nám niečo chýba, ale nevieme, čo to je. A autentickým tak zostáva už len cynizmus. Zabudnutím na kráľa sme totiž nepopreli osobu ale symbol. Zabudli sme na sväté. Zabudli sme seba.

Kráľ je autorským konceptuálnym projektom určeným pre dospelého diváka. Svojou formou je na pomedzí umeleckých druhov. Je výtvarnou inštaláciou, koncertom, pohybovo- performatívnym divadlom s textovými vstupmi. Výsledkom je organický celok podnecujúci diváka k asociatívnemu mysleniu a odhaľovaniu stále nových a nových významov. 

Dielo Kráľ pozostáva z niekoľkých navzájom sa prelínajúcich častí- variácií na tému vzťahu k tomu, čo symbolizuje kráľ. Sme svedkami výjavov úcty, relativizovania, zahrávania sa, ničenia a následného pocitu straty a tápania, ktoré je možné zmierniť jedine hľadaním a obetou.

Scénické dielo Kráľ pre vás hráme v netradičných nedivadelných priestoroch, s bezprostrednou blízkosťou herca a akcie. Pozývame vás na výnimočný divadelný zážitok, ktorý vás upúta svojou intímnou a koncentrovanou energiou, podnecujúcou k mysleniu a privádzajúcou k zmieru. 


Tvorivý tím

Dramaturgia, asistent réžie: Milan Kozánek

Kostýmy: Katarína Hollá

Hudba: Andrej Kalinka, G.P. da Palestrina, tradičné gruzínske hymny a piesne

Libreto, vizuálny koncept, réžia: Andrej Kalinka

Účinkujú: Anna Čonková, Miroslava Dudková, Jaroslava Hupková, Miriam Kalinková, Ján Morávek, Janka Sovičová, Lukáš Tandara, Daniel Bilský, Nina Tarasovičová

Dramaturgia BBD: Peter Galdík

Inšpícia: Daniel Bilský

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2XPAzfPsU-I&feature=youtu.be

Trailer, foto: Noro Knap

Recenzie

https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/nesmrtelny-kral/

https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/427364-inscenacia-kral-pootvorila-v-divadle-nove-dvere/