Adventura humana

Adventura humana

Júlia Rázusová

Inscenáciu hrávame výlučne ako organizované predstavenia v priestoroch základných škôl pre vekovú skupinu detí od 4. po 6 ročník.

Inscenácia je inšpirovaná knihou Príbehy námorníka Sindbáda od Bolesława Leśmiana.

Sindibád sa nalodil a teší sa na námornícke dobrodružstvo. Ešte ale netuší, že morská tíš, búrka  či vlnobitie môžu nastať medzi námorníkmi bez ohľadu na počasie. Ako  rozohnať mrákavu, zachrániť seba či druhého?  Zažite spolu so Sindibádom plavbu k sebe a k iným, zažite Adventuru humanu: dobrodružstvo byť človekom.

Inscenácia na pozadí príbehu o námorníkovi Sindibádovi hovorí o probléme šikany na základných školách. Diváci sa môžu interaktívne zapojiť a sami si tak vyskúšať, aké je to byť páchateľom, obeťou či prizerajúcim sa a sami sa môžu rozhodnúť, ako budú v tejto situácii konať. Projekt vznikol v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ako aj Linkou detskej istoty. 


Tvorivý tím

Dramaturgia: Peter Galdík

Scéna: Barbora Rajčanová

Kostýmy, bábky: Martina Fintorová

Hudba: Lucia Chuťková

Réžia: Júlia Rázusová


Účinkujú: Michal Adam, Simon Fico, Miriam Kalinková, Adela Mojžišová, Lukáš Tandara, 

Hra na hudobné nástroje: Nina Tarasovičová, Matej Chudada

Inšpícia: Nina Tarasovičová

Foto: Juraj Starovecký