Prenájom

Prenájom kostýmov a priestorov Bratislavského bábkového divadla
  • Nám sa ešte nechce spať
  • Kráľ
  • Malá morská víla

Prenájom kancelárskych priestorov

Ponúkame na prenájom kancelárske priestory na treťom nadzemnom podlaží vo výmere 14 m2.
Ročný nájom spolu s energiami činí 929,43 €.

Bližšie informácie na telefónnom čísle 02/52634794, trubirohova@babkovedivadlo.sk .

Požičiavanie bábok a kostýmov

Počas momentálne prebiehajúcej rekonštrukcie divadla je možnosť zapožičiavania výrazne obmedzená. Po jej ukončení firmám a reklamným agentúram ponúkame: zapožičanie rôznych typov bábok z depozitu divadla. Po dohovore o účele zapožičania aj bábok zo „živých“ inscenácií. Zapožičiavame tiež dekoračné prvky, rekvizity, maskoty a kostýmy.

Kontakt:
Bratislavské bábkové divadlo
Dunajská 36811 08 Bratislava

Dielne – vedúca výroby
Beata Westrych – Zázrivcová
Tel.: 02/ 52 92 36 68 kl.25
Fax: 02/ 52 63 47 38
Mobil: 0903 255 246
E-mail: bbd.prevadzka@babkovedivadlo.sk

Ako sa vyrábajú bábky?

Odhalenie tajomstiev našej divadelnej „kuchyne“, v ktorej môžu deti nazrieť pod pokrývku a dozvedieť sa, z akých „ingredinencií sa varia naši herci – BÁBKY“!

Pre menšie skupiny /do 30 detí/ ponúkame návštevu divadelnej dielne, kde sa deti môžu oboznámiť s výrobou bábok a rekvizít pre jednotlivé inscenácie.

Pracovníčky dielní primeranou formou vysvetlia deťom postup výroby rôznych typov bábok, od výtvarného návrhu, použitia materiálov, technológiu konštrukcie bábky či rekvizity, farebného spracovania a kostýmovania bábok a tak isto postup pri tvorbe divadelných kostýmov pre hercov.

Objednávky termínov návštev v oddelení prevádzky divadla:

Mária Pomichal
Tel.: 02/ 52 63 82 27
E-mail: prevadzka@babkovedivadlo.sk

alebo v oddelení dielní u vedúcej výroby:
Beata Westrych – Zázrivcová
Tel.: 02/ 52 92 36 68 kl.25

Ponuka na prenájom:

Vstupná hala – foyer divadla.
Využitelná plocha 78 m2 – na ktorej je možné inštalovať výstavy, poriadať vernisáže či prezentáciu výrobkov.
Cena dohodou.

Výkladná skriňa
Propagačný priestor 1m krát 0.6m
Cena – 27 Eur mesačne


Kontakt:
Bratislavské bábkové divadlo
Dunajská 36
811 08 Bratislava
Tel.: 02/ 52 92 36 68 kl. 37
E-mail: trubirohova@babkovedivadlo.sk


Pôdorys javiska