O našom divadle

o našom divadle
  • Nám sa ešte nechce spať
  • Kráľ
  • Malá morská víla
B R A T I S L A V S K É  B Á B K O V É  D I V A D L O

  Divadlo vzniklo v r. 1957 pod názvom Štátne bábkové divadlo. V súčasnosti  patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti
  Bratislavského samosprávneho kraja, preto bolo premenované na  Bratislavské bábkové
  divadlo. 
  Na  konte  má 183  premiér a viac ako 13 000 predstavení doma a vo svete, ako aj
  množstvo významných ocenení z medzinárodných festivalov.
  V  súčasnosti je na  Slovensku päť  „kamenných“ bábkových divadiel,  v  Bratislavskom kraji
  sme jediní. 
  Ročne  privíta BBD  v  priemere  33 000  divákov,  medzi  ktorých  už generácie  patria
  predovšetkým  deti od  tých  najmenších  až  po  tínedžerov,  deti  zo škôlok  a  škôl,
  zdravé  i  postihnuté  telesne  či  mentálne, deti z detských  domovov, deti  zo  sociálne
  slabších  vrstiev. S deťmi prichádza do divadla aj dospelá cieľová skupina – dospelí ako
  rodičia, starí rodičia, laická aj odborná verejnosť. 
  Cieľom divadla  je  ponúknuť  deťom  alternatívu  k  dnešnému  modernému  svetu 
  počítačov,  videohier a  komiksov, vniesť do  života  detí,  ale  i  dospelých  kvalitné
  umelecké zážitky, ktoré prinášajú  nielen pobavenie, ale i poznanie a skúsenosť.
  Počas svojej existencie hosťovalo Bratislavské bábkové divadlo vo viac ako 35-tich
  krajinách na mnohých kontinentoch. Na zahraničných turné odohralo viac ako 2500
  predstavení, ktoré videlo viac ako pol milióna divákov a získalo množstvo významných

  ocenení.