Novinky

  • Nám sa ešte nechce spať
  • Kráľ
  • Malá morská víla

Postavme sa za slušné Slovensko

V BBD často hráme o tom, ako dobro zvíťazí nad zlom. Dnes je však čas dokázať, že toto pravidlo nemusí platiť len v rozprávkach. BBD sa stotožňuje s myšlienkami iniciatívy Postavme sa za slušné Slovensko a touto cestou jej vyjadruje úplnú podporu.