Novinky

  • Zlatovláska
  • Myška nie je líška
  • Osmijankove rozprávky o princeznách

Súťaž na nové logo Bratislavského bábkového divadla

Súťaž na nové logo Bratislavského bábkového divadla

Predmet súťaže

Bratislavské bábkové divadlo vyhlasuje súťaž na nové logo, ktorého zmena je prvým krokom k celkovej premene vizuálnej identity divadla. Víťaz súťaže tak následne získa možnosť vytvoriť podobu tlačovín divadla (mesačný plagát, mesačný program do vrecka), ako aj podieľať sa na vzniku novej web-stránky.

Kritériá

Zamýšľaná zmena vizuálnej identity súvisí s kompletnou reorganizáciou divadla, ako aj so zmenou jeho dramaturgického smerovania. BBD chce okrem detského diváka osloviť aj mládež a dospelých, pre ktorých pripravuje najrôznejšie žánrové a tematické experimenty. BBD má ambíciu vo svojej tvorbe reagovať na súčasné svetové trendy v bábkovom/alternatívnom/pohybovom či výtvarnom divadle a spolupracovať plánuje aj so zahraničnými režisérmi. Okrem samotnej divadelnej produkcie divadlo organizuje tvorivé dielne, inscenované čítania či diskusie s divákmi po predstaveniach. Nové logo by malo teda predstaviť BBD ako modernú otvorenú kultúrnu inštitúciu pre všetky vekové kategórie so široko koncipovaným programom a vedľajšími aktivitami.

Termín a kontakt

Uzávierka súťaže je 24.8.2017

Vaše návrhy posielajte mailom na galdik@babkovedivadlo.sk alebo poštou na adresu Dunajská 36, 811 08, Bratislava (obálku označte heslom LOGO).

V prípade akýchkoľvek otázok volajte alebo píšte na nižšie uvedený kontakt.

Peter Galdík

galdik@babkovedivadlo.sk

0948 434 198