Novinky

  • Kráľ
  • Dúhové rozprávky
  • O rybárovi a zlatej rybke

Súťaž na nové logo Bratislavského bábkového divadla

Súťaž na nové logo Bratislavského bábkového divadla

Predmet súťaže

Bratislavské bábkové divadlo vyhlasuje súťaž na nové logo, ktorého zmena je prvým krokom k celkovej premene vizuálnej identity divadla. Víťaz súťaže tak následne získa možnosť vytvoriť podobu tlačovín divadla (mesačný plagát, mesačný program do vrecka), ako aj podieľať sa na vzniku novej web-stránky.

Kritériá

Zamýšľaná zmena vizuálnej identity súvisí s kompletnou reorganizáciou divadla, ako aj so zmenou jeho dramaturgického smerovania. BBD chce okrem detského diváka osloviť aj mládež a dospelých, pre ktorých pripravuje najrôznejšie žánrové a tematické experimenty. BBD má ambíciu vo svojej tvorbe reagovať na súčasné svetové trendy v bábkovom/alternatívnom/pohybovom či výtvarnom divadle a spolupracovať plánuje aj so zahraničnými režisérmi. Okrem samotnej divadelnej produkcie divadlo organizuje tvorivé dielne, inscenované čítania či diskusie s divákmi po predstaveniach. Nové logo by malo teda predstaviť BBD ako modernú otvorenú kultúrnu inštitúciu pre všetky vekové kategórie so široko koncipovaným programom a vedľajšími aktivitami.

Termín a kontakt

Uzávierka súťaže je 24.8.2017

Vaše návrhy posielajte mailom na galdik@babkovedivadlo.sk alebo poštou na adresu Dunajská 36, 811 08, Bratislava (obálku označte heslom LOGO).

V prípade akýchkoľvek otázok volajte alebo píšte na nižšie uvedený kontakt.

Peter Galdík

galdik@babkovedivadlo.sk

0948 434 198