Novinky

  • Nám sa ešte nechce spať
  • Kráľ
  • Malá morská víla

Hašterica 2017 udelená Bratislavskému bábkovému divadlu!

Bratislavskému bábkovému divadlu bola na festivale Bábková Žilina 2017 udelená cena za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla- Hašterica. Získali sme ju za dramaturgicky a scénicky inšpiratívne diela Na slepačích krídlach (rež. Katarína Aulitisová), Zhavranelí (rež. Peter Palik) a Kráľ (rež. Andrej Kalinka).

Z ocenenia sa tešíme a mimoriadne si ho vážime.

Na tomto mieste sa rovnako chceme poďakovať Vám, našim divákom, za  priazeň, ktorá je pre nás záväzkom aj do ďalšej tvorivej práce.