História

História Bratislavského bábkového divadla
  • Nám sa ešte nechce spať
  • Kráľ
  • Malá morská víla

Začiatky profesionálnej práce Bratislavského bábkového divadla ohraničuje dátum jeho vzniku – marec 1957. Je to bezmála päť desaťročí tvorby, hľadania vlastnej identity, bojov i víťazstiev – v čase vzniku ešte nie veľmi prebádanej tvorby bábkového divadla.

Štátne bábkové divadlo vzniklo ako prvé „kamenné“ bábkové divadlo na Slovensku po divadlách v Žiline a Nitre.

160 premiér od vzniku divadla, 11000 predstavení a 3 milióny divákov nielen z Bratislavy, celého Slovenska, či bývalého Československa, ale bez nadsadenia celého sveta, nespočetné množstvo najvyšších festivalových ocenení a uznaní – to všetko svedčí o obrovskom tvorivom potenciáli všetkých jeho tvorcov od vzniku až po súčasnosť.

K najvýraznejším osobnostiam pôsobiacim v BBD patrili jeho riaditelia – Ján Ozábal, Ján Turan, Jozef Skovay a súčasný riaditeľ Ing. Ján Brtiš. Umeleckí šéfovia Ladislav Füleky, Jozef Skovay, Jozef Mokoš a súčasný umelecký šéf Dušan Štauder. Dramaturgovia Vladimír Predmerský, Katarína Revallová a Jozef Mokoš, režiséri Ján Chlebík, Pavol Uher, výtvarníci Bohdan Slavík, Hana Cigánová, Ján Zavarský či Eva Farkašová.

Už v začiatkoch činnosti divadla prichádzali do umeleckého súboru divadla absolventi Akadémie muzických umení z Prahy. Tento cieľavedomý trend umeleckého vedenia divadla veľmi rýchlo vytvoril z bratislavského súboru súbor plne profesionálny s množstvom vynikajúcich hercov. Časom sa v ňom vystriedali štyri generácie hercov a v súčasnosti nastupuje piata. K najvýraznejším osobnostiam nesporne patrili Emília Tomanová, Michal Hraška, Marta Žuchová, ale i veľa ďalších.

Autorské diela výtvarníka Bohdana Slavíka, zakladajúceho člena divadla – revue Moment muzikál (1967) a Concertino unisono (1973) sa originálnym využitím princípov čierneho divadla, pantomímy a svojráznym použitím hudobnej zložky na dlhé obdobie stali reprezentantami Štátneho bábkového divadla.

Obe inscenácie sa pravdepodobne stali najexportovanejším kultúrno-umeleckým artiklom v dejinách slovenského divadelníctva.

Režisér Pavol Uher vniesol nový spôsob myslenia do tvorby 70-tych a 80-tych rokov. Jeho inscenácie plné nekonvenčnej fantázie – Malý princ (1979), Peter a vlk ( 1977), Petruška (1979), Vták ohnivák (1981), zaujali diváka i odbornú kritiku filozofickým nábojom dosiaľ v bábkovom divadle nemyslitelným.

Ďalším krokom na ceste hľadania a objavovania nových trendov v tvorbe bábkového divadla bola prvá (a čas ukázal, že nie posledná) spolupráca s režisérom Jozefom Bednárikom, ktorého kredit a umelecká tvorba už dávno prekročili hranice Slovenska a zamierili na javiská európskych a svetových divadiel.

Jeho inscenovanie Swiftovho Gulivera (1985) bolo prevratné novým, moderným pohľadom na poetiku bábkového divadla. Nasledovali opery – Mozartova Čarovná flauta (1990) a Donizettiho Nápoj lásky (1994), ktorý opojil divákov i porotu na Medzinárodnom festivale v Srbskej Subotici tak, že si divadlo odnieslo z tohoto festivalu skoro všetky ceny. (Grand Prix za najlepšiu inscenáciu, za réžiu a za herecké výkony.)

Maximálnym využitím kombinácií ľudí a bábok, prostredníctvom miešania slohov, zdanlivo nenáročného, no majstrovského animovania rekvizít hercami v čiernom divadle, vytvára Bednárik novú dimenziu čarovného sveta divadelného perfekcionalizmu a tanečnej precíznosti v Čajkovského Luskáčikovi (2001).

Bratislavské bábkové divadlo získalo v ostatnom období ďalšie veľké ocenenia – Grand Prix za inscenáciu Musorgského: Finist – Obrázky z výstavy v réžii Dušana Štaudera na festivale v Banja Luke v Bosne a Hercegovine a Grand Prix na festivale v srbskej Subotici za inscenáciu Čajkovského Luskáčika v konkurencii bábkových divadiel z 20-tich krajín sveta. V oboch inscenáciach boli opäť ocenené aj herecké výkony.

V roku 2005 začalo BBD realizovať program „Škôlkohry“, ktorým divadlo doplnilo a obohatilo repertoár pre najmenších divákov. Špecifikom programu bola koncepčná tvorba určená výlučne do prostredia materských škôl, či open air priestorov.

K spolupráci na nových projektoch boli prizývaní mladí absolventi VŠMU. Kamil Žiška realizoval autorskú adaptáciu rozprávky Soľ nad zlato, s ktorou sa BBD v roku 2005 prezentovalo na festivale „Rozprávky Pavla Dobšinského“, ktorý bol prvým festivalom BBD s účasťou všetkých profesionálnych kamenných bábkových divadiel, pričom dlhodobým zámerom bolo vytvorenie tradície dvojročného cyklu festivalov.

V roku 2007 realizovalo BBD druhý ročník festivalu venovaný 50. výročiu vzniku divadla. Projekt Začarované gajdy, pripravený v spolupráci s českým režisérom európskeho významu Josefom Kroftom, bol v tvorbe divadla rovnako významný ako prvá inscenácia zo zamýšľaného shakespearovského triptychu Búrka. Ostatným festivalovým ocenením tvorby BBD bola v roku 2008 špeciálna cena „za originalitu, expresiu a fantáziu“ na jubilejnom 15. ročníku festivalu v srbskej Subotici za inscenáciu Dušana Štaudera Malá morská víla. V roku 2007 pripravil režisér Bednárik veľkorysý výpravný anglický muzikál Chu Chin Chow, ktorým nateraz ukončil spoluprácu s BBD.

Počas svojej existencie hosťovalo Bratislavské bábkové divadlo vo viac ako 35-tich krajinách na mnohých kontinentoch. Na zahraničných turné odohralo viac ako 2500 predstavení a videlo ich viac ako pol milióna divákov.

Výročné správy

Správa o činnosti za rok 2015


Bratislavské bábkové divadlo (BBD) sídli v historickej budove v centre hlavného mesta SR. Objekt budovy je  majetkom Bratislavského samosprávneho kraja. Budova je už niekoľko rokov vo veľmi zlom technickom stave a ku koncu roka 2014 musela byť z bezpečnostných dôvodov pre verejnosť uzatvorená. Divadlo v súčasnosti hrá v náhradných priestoroch na Malej Scéne STU  na Dostojevského rade č. 7. Rekonštrukcia budovy divadla  bola naplánovaná na druhý polrok 2015, termín začatia rekonštrukcie sa nestihol splniť pre zložitosť procesu výberového konania dodávateľa. Začiatok rekonštrukcie bol presunutý na rok 2016. 

Bratislavské bábkové divadlo v roku 2015 pripravilo pestrú zmes rozprávok najmä pre najmenších divákov. Zrealizovaním troch premiér obohatili repertoár predstavení, v ktorých nechýba vtip, zábava i poučenie. Bábkoherci, tak, ako každý rok,  prichádzali za deťmi  do materských škôl, kde odohrali viacero tzv. škôlkohier. Už tradične počas sviatku Dňa detí 1. júna odohrali viacero predstavení nielen v priestoroch divadla, ale aj v openair priestore parku Prešporskej kúrie. Zúčastnili sa na piatich festivaloch. Najväčší počet repríz mala inscenácia Kvak a Čľup - 49 repríz,  ďalšou Myška nie je líška s počtom 32  a Opice z našej police majú za sebou 31 predstavení. 

Premiéry

Prvá inscenácia Prstom na mape  mala premiéru 13. 3. 2015. Jej uvedením bol obohatený repertoár BBD o hru s ambicióznym cieľom nielen zabávať, ale aj vzdelávať. Ide totiž o akýsi zemepis pre najmenších. Autori textu a súčasne režijná dvojica, Jana Mikitková a Ján Fakla, pracovali s motívom detskej hry. Základným rámcom predstavenia je hra rodiny Túlavých na cestovanie po svete. Inscenáciou Mio, môj Mio uzavrelo BBD divadelnú sezónu 2014/2015. Zámerom bolo priviesť na javisko mystický príbeh AstridLindgrenovej, ktorý je u nás málo známy. Lindgrenová sa preslávila najmä humornými dielami ako Pipi Dlhá Pančucha, či Deti z Bullerbynu. Skúsený dramatik a dramaturg Peter Pavlac a režisérka inscenácie Júlia Rázusová upravili pôvodnú predlohu a doplnili ju o ďalšie motívy Z kvalitnej literárnej j predlohy tak vznikla dynamická inscenácia, plná obrazov so silným emočným nábojom. Originálny výtvarný názor a estetické cítenie výtvarníčky Markéty Plachej dodali dielu osobitosť, ktorá robí z predstavenia originálny nadčasový kus v repertoári BBD. Inscenácia bola dokonca vybratá i na medzinárodný festival WorldPuppetCarnival v Borneu, na ktorom sa však BBD z bezpečnostných dôvodov nakoniec nezúčastnilo. Hra Zlaté prasiatko mala  premiéru  v závere roka 20. 11. 2015. Bola inšpirovaná ocenenou knihou Ester Starej a ilustrátorky Martiny Matlovičovej. Predstavenie vzniklo so zámerom priniesť deťom jednoduchý príbeh s  pozitívnym posolstvom. Autorke hry Michaele Zakuťanskej, režisérke Kataríne Jánošovej a výtvarníčke Martine Finotorvej sa podarilo vytvoriť svieži aktuálny text plný vtipu, farieb a chytľavej melodiky.

Divadelné festivaly

BBD sa počas roka 2015 zúčastnilo na štyroch festivaloch na Slovensku. Na festivale Dotyky a spojenia v Martine sa  predstavili hrou Prstom na mape, Hru Myška nie je líška uviedli v máji na festivale Bábková Žilina, s inscenáciou Prstom na mape vystúpil súbor aj na letnom festivale Kremnické gagy a na Slnečnom festivale v Senci sa predstavili inscenáciou Mio, môj Mio.

Ďalšie podujatia

Siedmy ročník výtvarnej  súťaže  Bratislavského bábkového divadla „Môj zážitok z bábkového divadla“ opäť potvrdil, že práve výtvarný prejav je pre vekovú kategóriu od 5 do 11 rokov veľmi prirodzený a príťažlivý. Cieľom súťaže bolo získať spätnú väzbu, ako vnímajú malí diváci zo škôl jednotlivé divadelné predstavenia. Výtvarné práce boli vystavené aj vo vstupných priestoroch Úradu BSK.Projekt Medzinárodný deň detí už každoročne prináša zaujímavú ponuku divadelných predstavení pre deti pri príležitosti ich sviatku. BBD sa už piaty krát pripojilo k celoslovenskej akcii Noc divadiel. Tentoraz však kvôli prebiehajúcej rekonštrukcii v obmedzenom rozsahu. Keďže BBD momentálne nedisponuje vlastným javiskovým priestorom, nebolo možné usporiadať noc  divadiel tak, ako po iné roky. BBD ponúklo predstavenie Zlaté prasiatko v Divadle Malá scéna STU a výtvarnú tvorivú dielňu, počas ktorej si detskí účastníci mohli vyrobiť bábky – strašidlá.

Inscenované čítanie a tvorivé dielne

V roku 2015 BBD ponúklo k repertoárovým predstaveniam aj alternatívne podujatia: čitáreň, herňu a tvorivú dielňu. Deťmi aj rodičmi sú osobitne oceňované inscenované čítania, interaktívne približujúce viaceré naše a zahraničné literárne diela (Perinbaba, Kráľ Drozdia brada bratov Grimmovcov, Kráľovná kolobežka J. Wericha, Čarovná zima T. Janssona  a iné. Okrem inscenovaných čítaní sa tešia výbornej odozve i výtvarné tvorivé dielne, počas ktorých si môžu účastníci pod vedením lektora-výtvarníka vyskúšať rôzne tvorivé výtvarné postupy pri tvorbe bábok.

Využívanie štrukturálnych fondov a grantov

Na uvedenie nových divadelných titulov Prstom na mape, Mio, môj Mio a Zlaté prasiatko získalo divadlo dotácie z Ministerstva kultúry SR v celkovej sume 7.000,- €a za  kultúrne poukazy v hodnote 7.514,- €.

Záver:

V roku 2015 Bratislavské bábkové divadlo odohralo spolu 293 predstavení na domácej scéne, z toho 69 predstavení na zájazdoch a troch divadelných prehliadkach. Celková návštevnosť bola 36.863divákov, čo robí z BBD jenu z najnavštevovanejších kultúrnych inštitúcií v Bratislave a Bratislavskom kraji.

Počet zamestnancov a počet aktivít v roku 2015

Počet

Počet

Názov zariadenia

zamestnancov

aktivít

Bratislavské bábkové divadlo

33

293

Financovanie organizácie podľa zdroja

Názov organizácie /  zdroj financovania

Schválený  rozpočet 

na rok 2015

Upravený rozpočet  k 31.12.2015

Čerpanie  k 31.12.2015

Čerpanie

k 1.12.2015   v %

Bratislavské bábkové divadlo

693 600,00

841 598,44

757 658,39

90,03%

financované z rozpočtu BSK

620 600,00

667 939,98

667 939,98

100,00%

granty z MK SR

0,00

14 514,00

14 514,00

100,00%

financované z vlastných príjmov organizácie

73 000,00

159 144,46

75 204,41

47,26%

Správa o činnosti za rok 2016

Bratislavské bábkové divadlo (BBD) sídli v historickej budove v centre hlavného mesta SR. Objekt budovy je  majetkom Bratislavského samosprávneho kraja. Budova je v zlom stavebnotechnickom stave a BSK dlhodobo pripravuje jej rekonštrukciu. Proces rekonštrukcie najprv zdržali majetkovo právne problémy (reštitučné nároky) a nevyhnutná aktualizácia projektovej dokumentácie. V roku 2016 bola vyhlásená súťaž na dodávateľa stavebných prác. Proces verejného obstarávania rekonštrukcie divadla pozdržali námietky.

Z bezpečnostných dôvodov musela byť budova divadla pre verejnosť uzatvorená a od začiatku r. 2015 hrá divadlo v náhradných priestoroch na Malej Scéne STU na Dostojevského rade č. 7. Toto riešenie nie je optimálne, keďže prevádzkové náklady divadla v spojitosti s nájmom vzrástli cca o 100 tisíc EUR ročne a zároveň je divadlo obmedzované ďalšími užívateľmi priestorov Malej Scény STU. V záujme úspory a vytvorenia lepších podmienok počas rekonštrukcie bola v závere roka 2016 pripravená dislokácia divadla do priestorov vo vlastníctve Jednotného majetkového fondu odborových zväzov na Škultétyho ul. č. 5 (bývalý Dom  detí). 

V septembri 2016 bola vytvorená na Ú BSK pracovná skupina zložená z poslancov Zastupiteľstva BSK, zástupcov vedenia divadla a pracovníkov Ú BSK, poverená zaoberať sa dlhodobým pôsobením Bratislavského bábkového divadla.Komplexná informácia o súčasnom stave riešenia dlhodobého pôsobenia Bratislavského bábkového divadla tvorí prílohu tohto materiálu.

Premiéry

Bratislavské bábkové divadlo v roku 2016uviedlo štyri nové inscenácie. Rodinná rozprávka o problémoch so zaspávaním na motívy rovnomennej knihy Daniela HevieraNám sa ešte nechce spať v réžii Michaely Homolovej mala premiéru 15. januára. Irena Brežná je autorkou románu Na slepačích krídlach, ktorý citlivou formou vyrozprával príbeh dospievania mladého dievčatka bez matky odohrávajúci sa v 50-tych rokoch v bývalom Československu. Divadelnú adaptáciu tohto románu, ktorú pripravila Katarína Aulitisová v spolupráci s Markétou Plachou, uviedli v BBD v premiére 13. mája.Hra je považovaná za jednu z najlepších inscenácií roka a vyslúžila si dve nominácie na „Dosky 2016“. Inscenácia Zhavranelív réžii Petra Palíkamala premiéru 30. septembra a predstavila známy príbeh zachytený v rozprávke B. Němcovej o obetavej sestre, ktorá vďaka pevnej vôli a veľkej láske vyslobodí svojich siedmich bratov z prekliatia.Snehová kráľovná,veršovaná rozprávka, ktorá je divadelným spracovaním rovnomennej rozprávky H. Ch. Andersena, mala v réžii Adriany Totíkovej premiéru v závere roka, a to 1. decembra.

Divadelné festivaly

V priebehu roka sa BBD zúčastnilopiatich festivalov. Boli to Divadelný svet v Trenčíne, Dotyky a spojenia v Martine, Slnečný festival v Senci, Bábkarská Bystrica a Festival bez bariér v Ostrave.

Nominácie a ocenenia

Predstavenie Na slepačích krídlach získalo dve nominácie na najvyššie slovenské divadelné ocenenie DOSKY 2016 v kategórii objav roka pre hlavné postavy A. Čonkovú a J. Piktorovú a v kategórii divadelný kostým pre M. Plachú.

Ďalšie podujatia

V prenajatých priestoroch nebolo možné usporiadať ďalšie sprievodné aktivity, ktoré má BBD bežne zaradené do svojej ponuky (výtvarná súťaž pod názvom Môj zážitok z návštevy divadla, Noc divadiel či Medzinárodný divadelný festival). Bábkoherci však počas celého roka prichádzali za deťmi  do materských škôl, kde odohrali viacero tzv. škôlkohier. Už tradične k sviatku Dňa detí 1. júna odohrali 3 predstavenia, zorganizovali celkom 10  scénických čítaní a v závere roka odohrali 24 „Mikulášskych“ predstavení.

Využívanie externých zdrojov

Na uvedenie nového divadelného tituluZhravranelídivadlo získalo dotáciu z Fondu na podporu umenia v celkovej sume 8.500,- EUR.

Záver

V roku 2016 Bratislavské bábkové divadlo odohralo spolu 263 predstavení na domácej scéne a zúčastnilo sa štyroch  divadelných prehliadok na Slovensku a jedného festivalu v Českej republike.Návštevnosť v divadle bola spolu 38 253divákov, čím sa BBD zaraďuje k najnavštevovanejším kultúrnym inštitúciám v Bratislave a Bratislavskom kraji.

POČET ZAMESTNANCOV ORGANIZ8CIE A POČET AKTIVÍT V ROKU 2016

Počet

Počet

zamestnancov

aktivít

39

266

Financovania organizácie podľa zdroja

Názov organizácie /
zdroj financovania

Schválený rozpočet
na rok 2016

Upravený rozpočet
k 31.12.2016

Čerpanie

k 31.12.2016

Čerpanie

k 1.12.2016 v %

Bratislavské bábkové divadlo

719 849,00

849 603,83

802 219,17

94,42%

financované z rozpočtu BSK

639 849,00

642 008,98

642 008,98

100,00%

dotácie zo štátneho rozpočtu

7 000,00

31 178,00

24 069,06

77,20%

financované z vlastných príjmov organizácie

73 000,00

176 416,85

136 141,13

77,17%

Názov

KZ

Rok

Počet

pracov-

níkov

Kapacita

sály

Počet

premiér

Počet

predstavení

(všetky/

zájazdy)

Festivaly

Ocenenia

Iné

Počet platiacich divákov

 Tržby/  vstupné

(EUR)

Počet

návštevníkov

celkom

2016

37

187/154

2

141/13

5

5

9

19 144

194 482

24 872

BBD 

2013

37

170/175

3

219/84

4

0

4

42 198

75 614

42 975

2014

33

170/175

4

296/64

5

1

4

35 048

84 867

38 104

2015

35

170/175

3

293/69

4

0

3

36 863

64 170,61

37 935