BBD vo svete

BBD vo svete
  • Nám sa ešte nechce spať
  • Kráľ
  • Malá morská víla

Festivaly v sezóne 2013/2014

Účasť na medzinárodnom festivale HARMONY WORLD PUPPET CARNIVAL 2014 v Bangkoku, Thajsko 

V dňoch 1. - 11. novembra sa BBD zúčastnilo štvrtého ročníka medzinárodného festivalu HARMONY WORLD PUPPET CARNIVAL v thajskom Bangkoku s inscenáciou NAOZAJ alebo O chlapcovi, ktorý kreslil (réžia: A. Kalinka, I. Martinka), kde v konkurencii 116 predsatvení a 67 krajín získalo tri nominácie a cenu za NAJORIGINÁLNEJŠIE PREDSTAVENIE.


Účasť na medzinárodnom festivale súčasného bábkového umenia Bábkarská Bystrica 2014

V dňoch 23. - 25. septembra 2014 sa naše divadlo zúčastnilo 19. ročníka medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla Bábkarská Bystrica 2014 s predstavením NAOZAJ alebo O chlapcovi, ktorý kreslil (réžia: A. Kalinka, I. Martinka).


Účasť na celoslovenskej divadelnej prehliadke Dotyky a spojenia 2014, Martin

V dňoch 23. - 28. jún 2014 sme sa zúčastnili s predstavením Opice z našej police (réžia: Michaela Homolová) 10. ročníka festivalu slovenských divadiel Dotyky a spojenia 2014 v Martine.


Účasť na medzinárodnom festivale Walizka - Lomža, Poľsko 2014

V dňoch 11. – 14. júna 2014 sa zúčastnilo naše divadlo s inscenáciou NAOZAJ alebo O chlapcovi (réžia: A. Kalinka, I. Martinka), ktorý kreslil na dvadsiatom siedmom ročníku medzinárodného divadelného festivalu Walizka.


Účasť na celoslovenskom bábkovom festivale Bábková Žilina 2013

V dňoch 18. - 20. septembra sa BBD zúčastnilo celoslovenského festivalu Bábková Žilina s inscenáciou NAOZAJ, alebo O chlapcovi, ktorý kreslil (réžia: A. Kalinka, I. Martinka)


Festivaly v sezóne 2012/2013:

Účasť na celoslovenskej divadelnej prehliadke Dotyky a spojenia 2013, Martin

V dňoch 24. - 30. júna 2014 sme sa zúčastnili s predstavením Drevený tato (réžia: Júlia Rázusová) 9. ročníka festivalu slovenských divadiel Dotyky a spojenia 2013 v Martine.


Festivaly v sezóne 2010/2011:

Účasť na Medzinárodnom festivale – Banja Luka 2011

V dňoch 9. –14. októbra 2011 sa BBD zúčastnilo na desiatom ročníku medzinárodného festivalu divadiel pre deti Banja Luka (Medunarodni Festival za djecu – Banja Luka) s inscenáciou „Figaro“ ,réžia Michal Vajdička a so škôlkohrou „Lopta Hopta“ v réžii Gejzu Dezorza.

Účasť na festivale Bábková Žilina 2011

V dňoch 25. –27. mája 2011 sa BBD zúčastnilo na slovenskom festivale bábkových divadiel Bábková Žilina s inscenáciou „Čin Čin“, réžia Dušan Bajin.


Festivaly v sezóne 2009/2010:

Účasť na festivale Bábkarská Bystrica 2010

26.10.2010 sa BBD zúčastnilo na festivale Bábkarská Bystrica 2010 a predstavilo sa inscenáciou „Figaro“, réžia Michal Vajdička.


Jarmok v NADLAKU Rumunsko

V dňoch 11.6. – 13.6.2010 vystúpilo BBD na Stretnutí dolnozemských Slovákov – Jarmok 2010 v rumunskom Nadlaku. Pre miestne slovenské, ale i rumunské a maďarské deti zahralo škôlkohru „Gašparko s Kubom v Krištáľovom kaštieli“.


Fotogaléria z jarmoku


Festivaly v sezóne 2008/2009:

Úspešné turné.

V dňoch 6. – 11. 10. 08 precestovalo BBD chorvátske pobrežie, kde prezentovalo slovenskú bábkarskú kultúru. V Starom Grade na ostrove Hvar, v Splite a v Zadare odohralo pred vypredaným hľadiskom tri predstavenia Malej morskej víly.

Oficiálne prijatie predstaviteľov divadla u primátora v Starom Grade a priateľské neformálne stretnutie popredných predstaviteľov mesta s kolektívom divadla bolo viac ako výrečným dokladom úspešnosti nášho vystúpenia na Hvare.

Podobné priateľské reakcie v Splite a v Zadare iba potvrdili, že Malá morská víla je predstavením, ktoré osloví deti aj dospelých v zahraničí rovnako, ako Bratislavských divákov.

Na úspešné Chorvátske turné nadväzovala účasť na 7. medzinárodnom festivale divadiel pre deti v Banja Luke v Bosne a Hercegovine. Na pozvanie usporiadateľa festivalu – Divadla pre deti Srbskej Republiky a riaditeľa festivalu pána Predraga Bjeloševiča sme v dňoch 12. –14. 10.08 tento festival navštívili už druhý raz. Na prvom ročníku tohto festivalu /2002/ BBD zvíťazilo a domov si odnieslo Grand Prix za inscenáciu Finist – Obrázky z výstavy.

Tentoraz sa nám dostalo cti otvoriť festival. Za prítomnosti premiéra Republiky srbskej a prvej tajomníčky veľvyslanectva SR v Bosne a Hercegovine uviedlo BBD pred zaplneným auditóriom inscenáciu Soľ nad zlato.

Úspešnosť našej účasti potvrdila medzinárodná jury, ktorá udelila cenu za najlepší ženský herecký výkon predstaviteľke Marušky – Janke Sovičovej.


Subotica

Pozvanie na 15th International Festival of Children´s Theatres „Subotica 2008“ berieme už trocha ako samozrejmosť. V predchádzajúcich ročníkoch festivalu sme zožali množstvo úspechov a priniesli si domov veľa ocenení. Pre organizátorov festivalu, na ktorom sa schádza to najlepšie, čo sa v poslednom období „urodilo na bábkarskom poli“, ale aj pre festivalovú komunitu platí: Bratislavské bábkové divadlo patrí k vrcholom prehliadky.

V termíne od 22. do 25. mája 2008 uvedieme na Subotici 2008 hudobnú feériu na motívy rozprávky H. CH. Andersena Malá morská víla.


BBD sa 4.októbra zúčastní s inscenáciou W. Shakespeara Búrka v réžii Kamila Žišku na XVI. Ročníku medzinárodného festivalu BÁBKARSKÁ BYSTRICA 2008, (3. – 7. 10.) kde sa predstavia divadelní umelci z Poľska, Maďarska, Česka, Francúzska, Talianska a Slovenska.


Na turné s inscenáciou Malá morská víla v réžii Dušana Štaudera precestuje BBD v dňoch 6. – 11. 10. jadranské pobrežie Chorvatska od Stareho Gradu na Hvare cez Split do Zadaru.


*

Na pozvanie organizátorov sa BBD v dňoch 12.- 14. 10. zúčastní na 7.medzinárodnom festivale divadiel pre deti Banja Luka v Bosne a Hercegovine (12.-17.10.2008). Divadlo bolo poctené tým, že otváracím predstavením festivalu s účasťou významných politických a kultúrnych osobností bude naša inscenácia Soľ nad zlato v réžii Kamila Žišku.

(Na 1. ročníku festivalu v Banja Luka získalo BBD cenu Grand Prix s inscenáciou Finist – Obrázky z výstavy.)